Service och jour

CRS erbjuder service dvs drift och underhåll på olika typer av antenn- och Kabel-TV-anläggningar i en vid betraktelse. Teknikutvecklingen har inneburit att TV, video, ljud kan tas emot och distribueras på många olika sätt. En del kunder har centralantennät och en del kunder fibernät med både analog-TV, digital-TV och IPTV.

I dagens huvudcentraler finns allt från analog teknik till en senaste IP-tekniken för att utöver TV-distribution erbjuda bredbandsaccess till bostäder och lokaler.

Vi erbjuder jouravtal så att du som kund kan få service alla dagar både helger och kvällar. Jourarbetet görs samordnat med vårt systerföretag Elpa TV & Bredbandsteknik AB.

Självklart är våra tekniker CANT-auktoriserade inom såväl antenn, kabel-TV och fiber/LAN.

CRS arbetar med servicetjänster inom hela Stor-Stockholm. Välkommen som gammal eller ny kund.