Fibernätet är det mest framtidssäkra nätet

CRS levererar olika typer av datanät till sina kunder. Näten används för s.k tripple-play-tjänster (TV, telefoni, internet) och är ett kostnadseffektivt sätt att överföra hög bandbredd. Näten CRS bygger är operatörsneutrala dvs de kan anslutas till den operatör som kunden väljer. Inga problem heller att byta till en annan operatör när avtalstiden är slut.

Fibernät

Fibernätet är det mest framtidssäkra sättet att bygga och är en trygg investering för årtionden framåt. Allt fler fastighetsägare väljer fiber hela vägen fram till respektive hushåll. Detta ger en överlägsen bandbredd och högsta driftsäkerhet. Fibernät byggs både i flerfamiljshus och i radhus/villaområden.

Prestanda beror på vilken aktiv utrustning som placeras i centralt stativ och hos hushåll. Vanligast idag är en bredbandstjänst upp till 1000 MBit/s för varje hushåll.

Kopparnät Kat 6 eller 6A

Vi bygger även datanät med partvinnad kopparkabel i Kategori 6 eller 6A. Näten medger hastighet upp till 1 respektive 10 GBit/s. Maximalt avstånd från centralt stativ till användare är 90 meter varför byggnationen är mest lämpad för flerfamiljshus. Vi levererar även denna typ av nät inom en villa eller lägenhet.

Se vårt informationsblad och kontakta oss för förslag!