Våra tjänster

Centralradio-Service AB (CRS) utför med egna resurser installation och service av fibernät, datanät och antenn/kabel-TV-nät. Tillsammans med vårt systerbolag Elpa TV & Bredbandsteknik AB kan vi erbjuda dig som kund ett helteckande utbud av tjänster.

Projekten kan vara från en enskild fastighet till totalåtagande för 1000-tals lägenheter. Om det är större projekt så samarbetar vi med Elpa, www.elpa.se.

Teleste antenn/kabel-TV-materiel

CRS/Elpa säljer materiel till el- och teleinstallatörer inom antenn/kabel-TV och hjälper till med inmätning och CANT-protokoll. Vi använder välkända fabrikatet Teleste vilket garanterar högsta kvalitet.

Privatpersoner

Privatpersoner som behöver extra antenn/multimediauttag eller datauttag hjälper vi gärna. Även mindre antenn/parabol-anläggning på din fastighet installeras och repareras.

Operatör av mindre kabel-nät, SMATV

CRS/Elpa erbjuder samfälligheter, BRF:er, fastighetsägare ett helhetsåtagande med leverans av TV och bredbandstjänster. Programavtal och serviceavgift ingår och debiteras antingen kollektivt eller individuellt till respektive boende. Med denna lösning kan programutbudet anpassas till varje anläggning och ett mycket prisvärt alternativ erhålles. Det vanligaste är att anläggningen har ett antal analoga kanaler som alla kan titta på i samtliga uttag utan digitalmottagare. Därutöver distribueras ett digitalt utbud så att bästa bild/ljudkvalitet fås till t.ex platta plasma/LCD-skärmar.

Konsulttjänster

CRS/Elpas erfarna personal utför också konsultuppdrag. Tjänsterna omfattar besiktningar, utvärdering av anbud, projektering av fibernät, antenn/kabel-TV-nät, huvudcentral (HC), utbildning, CAD-ritningar och övrig dokumentation.