Fibernät

I samfällighetsföreningar med radhus och villor är fibernät det självklara alternativet. I stället för att uppgradera det gamla koaxial-kabel-TV-nätet bygger vi ett modernt och framtidssäkert fibernät. Nätet blir ett s.k ”Triple Play-nät” med TV, bredband och telefoni.

CRS utför arbetet som en totalentreprenad inklusive schakt, projektledning mm. Om det finns befintliga kabelrör för antenn/kabel-TV-nätet utnyttjas dessa för att minska kostnaden. Fibernätet kan anslutas till av kunden vald operatör eller till ett s.k öppet nät.

Samfällighetens hushåll får TV, Bredband upp till 1000 MBit/s och telefoni till en kostnad som många gånger är lägre än vad man betalar för sina befintliga abonnemang. I kalkylen är inkluderat ett helt nytt fibernät!

Se vårt informationsblad och kontakta oss för förslag!