Antenn/kabel-TV-nät

CRS har sedan 1980-talet arbetat med installation, uppgradering och service av kabel-TV-nät. Moderna nät klarar alla de krav som operatörerna ställer. Vi samarbetar med Teleste vad gäller materiel till näten.

Uppgraderade kabel-TV-nät är moderna antenn/kabel-TV-nät med möjlighet till såväl TV-Radio, datatrafik och telefoni. Populärt kallas dessa nät för ”Tre-Hål-i Väggen”-nät och används av alla större kabel-TV-operatörer. Näten byggs enligt svensk standard med frekvensområde 5-862 MHz. Nedre frekvensbandet utnyttjas för returtrafik (5-30/55/65 MHz) och övre frekvensbandet för framriktningen. Näten är ofta relativt billiga att bygga eftersom befintlig koaxialkabel många gånger kan utnyttjas.

Centralantenn-anläggningar med t.ex Boxer-utbud eller endast fria must-carry-kanaler (SVT:s program) är en annan specialitet vi arbetar med. Många kunder väljer bort kabel-TV-operatören och installerar ett bredbandsnät (fiber eller Kat 6) samt har en centralantenn i fastigheten.

InCoax-datanät

InCoax-datanät är en typ av datanät som kan installeras på ett bra antenn/kabel-TV-nät. Principen bygger på att frekvensområdet 950-1500 MHz utnyttjas för datakommunikation och att signalerna upp till 862 MHz inte påverkas.

Fastighetsägare som vill öka valfriheten med flera bredbandsleverantörer i samma kabel-TV-nät kan låta CRS installera ett InCoax-datanät. Alternativt om man inte av ekonomiska eller estetiska skäl inte vill installera ett nytt datanät i fastigheten.

Tekniken ger idag upp till 100 MBit/s för varje lägenhet.

Se det svenska företaget InCoax hemsida.