Certifieringsmärket för Robust


Certifieringen visar att vårt företag har rätt kunskapsnivå och arbetar enligt konceptet Robust fiber för att förlägga fiberoptiska nät. Kunskaperna bidrar till att göra Sverige till ett föregångsland för robusta anläggningar inom fiber. Att vara certifierad innebär att vi följer de framtagna anvisningarna kring hur man anlägger fibernät på robusta sätt. Anvisningarna hittar du på vår webbplats, www.robustfiber.se.