Kabel-TV-nät

CRS har sedan 1980-talet arbetat med installation, uppgradering och service av kabel-TV-nät. Moderna nät klarar alla de krav som operatörerna ställer. Vi samarbetar med Teleste vad gäller materiel till näten.

Uppgraderade kabel-TV-nät är moderna antenn/kabel-TV-nät med möjlighet till såväl TV-Radio, datatrafik och telefoni. Populärt kallas dessa nät för ”Tre-Hål-i Väggen”-nät och används av alla större kabel-TV-operatörer. Näten byggs enligt svensk standard med frekvensområde 5-862 MHz. Nedre frekvensbandet utnyttjas för returtrafik (5-30/55/65 MHz) och övre frekvensbandet för framriktningen. Näten är ofta relativt billiga att bygga eftersom befintlig koaxialkabel många gånger kan utnyttjas.