Kameraövervakning

För att öka säkerheten i fastigheten installeras system för kameraövervakning. Många BRF:er och samfälligheter vill övervaka garage, soprum, parkeringar, m.m. Näten byggs antingen med traditionell videoöverföring eller baserat på IP-teknik.

Se vårt informationsblad och kontakta oss för förslag!