CRS har tecknat kontrakt med Fårdala, Fiskarhöjden, Toppens, Lundtorpets med flera Samfällighetsföreningar om installation av fibernät. Totalt ca 800 hushåll som under 1:a halvåret 2015 får fiber inkopplat.