Vi hade ett fel som bara kom på kvällen som berodde på 4G signalen.
Det finns programmerbara muxförstärkare och filter för att få bort dom störande frekvenserna i antennäten.

Problem och störningar som misstänks vara förorsakade av 4G/800 MHz anmäls till respektive
TV-operatör eller enligt anvisningarna i Sänt från CANT nr 1/2012.