Centralradio-service har under våren certifierat sig inom Robust Fiber, Certifikatnummer C119.

Utöver detta har några av våra tekniker avlagt certifieringsprov Terminering Fiber samt påbörjat “resan” mot Certifierad Fibertekniker.

Sedan många år tillbaka är CRS ISO-certifierade inom miljö och kvalitet.