Ännu fler samfälligheter får fiber

Home/Aktuellt/Ännu fler samfälligheter får fiber

Ännu fler samfälligheter får fiber

CRS har under 2016 tecknat kontrakt med flera Samfällighetsföreningar om installation av fibernät. Arbetet pågår under höst/vinter-2016 och våren 2017.