CRS har under 2018 tecknat kontrakt med flera Samfällighetsföreningar om installation av fibernät. Arbetet pågår under höst/vinter-2018 och våren 2019.